DM oldboys oldgirls 2013
d. 04-06 oktober i Holstebro
Tidligere DM oldboys oldgirls I 2011
I 2012
I 2013
I 2014
I 2015
I 2016
I 2017
I 2018 I 2019 I 2020 I

DM oldboys oldgirls 2013
d. 04-06 oktober i Holstebro

Per Jørgensen fra Ravnsborg fik bronze i double sammen med Michael Wittendorf/Enghaven