DM oldboys oldgirls 2012
d. 06-07 oktober i Aalborg
Tidligere DM oldboys oldgirls I 2011
I 2012
I 2013
I 2014
I 2015
I 2016
I 2017
I 2018 I 2019 I 2020 I

Herre double
gav DM guld til Ravnsborg ved Per Jørgensen sammen med Michael Wittendorf/Enghaven.


Dame double
gav guld til Ravnsborg ved Elsebeth Breusch sammen med Britt Kjær-Jørgensen/Slagelse