Dameholdene
DameLIGA

Program

Stilling
Øst Række2 Program Stilling
     
Herreholdene
   
HerreLIGA Program Stilling
1.Division øst Program Stilling
3.Division øst Program Stilling
Øst række3 Program Stilling

Mix hold
   
Øst række mix5 Program Stilling

Olieprofiler LIGA










1 - Grøndal d.13/08-20/08
2 - Sverige d.25/08-03/09
3 - Holland d.10/09-17/09
4 - Brørup d.08/10-15/10
5 - Belgien d.22/10-29/10
6 - Irland d.03/11-05/11
7 - Aalborg d.17/11-19/11
8 - Frankrig d.24/11-26/11
9 - Holland d.20/01-28/01
10 - Køge d.25/02-03/03



1 - Sverige 17.aug-25.aug
2 - Aalborg 25.aug-01.sep
3 - Holland 07.sep-15.sep
4 - Brørup 06.okt-13.okt
5 - Belgien 19.okt-27.okt
6 - Irland 01.nov-03.nov
7 - Holland 01.feb-09.feb
8 - Sverige 21.april-27.april





1 halvår 2023/2024

2 halvår 2023/2024

Ung LIGA Program Stilling
Ung række1 Program Stilling
Ung række2 Program Stilling
Puslinge Program Stilling

Olieprofiler LIGA Ungdom



Ranking-stillinger 2023-2024


UR1 - Grøndal d.13/08-20/08

UR2 - Odense d.16/09-17/09


UR3 - Brørup d.08/10-15/10

UR4 - Aalborg d.17/11-19/11


UR5 - Køge d.25/02-03/03


UR6 - Herning d.17/05-19/05