Ravnsborg Bowling Køge
afholdt ordinær generalforsamling i Køge Bowling Center torsdag d. 21 marts 2019 kl. 20.30
Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning (godkendt)
3. Seniorlederens beretning (godkendt)
4. Ungdomslederens beretning (godkendt)
5. Regnskab (godkendt)
6. Fastsættelse af kontingent (uændret)
7. Indkomne forslag
8.

Valg af bestyrelse:
(bestyrelsen består af 7 personer)
.
Kasserer

- valgt for 2 år (Anette Melander)

Ungdomsleder

- valgt for 2 år (Jane Rasmussen)

Sportschef

- valgt for 1 år (Tim Høst)

Spilleudvalg herrer

- valgt for 1 år (Sofie Rasmussen)

Spilleudvalg damer

- valgt for 1 år (Simon Schultz-Petersen)

Derudover skal vælges:
Bestyrelsessuppleant

- valgt for 1 år (Bjørn Lieberkind)

Revisor

- valgt for 1 år ( Niels Erik Nielsen)

Revisorsuppleant

- valgt for 1 år  (Simon Schultz-Petersen )

Webmaster - valgt for 1 år (René Lomholt)
9.
Evt.