Ravnsborg Bowlingklub
afholdt ordinær generalforsamling i Køge bowling center torsdag d. 31 marts 2011 kl. 20.30


Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent (Niels Erik)
2. Formandens beretning (godkendt)
3. Seniorlederens beretning (godkendt)
4. Ungdomslederens beretning (godkendt)
5. Regnskab (godkendt)
6. Fastsættelse af kontingent (uændret)
7. Indkomne forslag (en ændring af lovene blev godkendt og det var tilføjelse af webmaster under valg)
8.

Valg af bestyrelse:
(bestyrelsen består af 7 personer)
.
Kasserer

- vælges for 2 år (Anette Melander)

Ungdomsleder

- vælges for 2 år (Jane Rasmussen)

Sportschef

- vælges for 1 år (Tim Høst)

Spilleudvalg herrer

- vælges for 1 år (Niels Erik Nielsen)

Spilleudvalg damer

- vælges for 1 år (Lars Mulle Jørgensen)

Derudover skal vælges:
Bestyrelsessuppleant

- vælges for 1 år (John Olsen)

Revisor

- vælges for 1 år (Majbritt Christensen)

Revisorsuppleant

- vælges for 1 år (Tom Alex Christensen)

9.
Evt.