Ravnsborg Bowlingklub
afholdt ordinær generalforsamling i Køge bowling center torsdag d. 25 marts 2010 kl. 20.30


Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent (Niels Erik)
2. Formandens beretning (godkendt)
3. Seniorlederens beretning (godkendt)
4. Ungdomslederens beretning (godkendt)
5. Regnskab (godkendt)
6. Fastsættelse af kontingent (uændret)
7. Indkomne forslag (et par ændringer af lovene blev godkendt)
8.

Valg af bestyrelse:
(bestyrelsen består af 7 personer)
.
Formand

- formand valgt for 2 år (Per Sørensen)

Sekretær

- sekretær valgt for 2 år (Kim Hedegaard)

Sportschef

- seniorleder vælges for 1 år (Per LS)

Spilleudvalg herrer

- valgt for 1 år (Niels Erik Nielsen)

Spilleudvalg damer

- valgt for 1 år (Christina S. Hansen)

Derudover skal vælges:
Bestyrelsessuppleant

- bestyrelsessuppleant valgt for 1 år (Kent Kraa)

Revisor

- revisor valgt for 1 år (Majbritt Christensen)

Revisorsuppleant

- revisorsuppleant valgt for 1 år (Tom Alex Christensen)

9.
Evt.