Ravnsborg Bowlingklub
afholdt ordinær generalforsamling i Køge bowling center torsdag d. 12 marts 2009 kl. 20.30

Der mødte 33 medlemmer op....rigtig flot fremmøde i år. Tak til alle dem der kom.

Dirigent JanSørensen har skrevet et referat
se her (word doc)

Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent (var Jan Sørensen)
2. Formandens beretning (godkendt)
3. Seniorlederens beretning (godkendt)
4. Ungdomslederens beretning (godkendt)
5. Regnskab (godkendt)
6. Fastsættelse af kontingent (uændret)
7. Indkomne forslag (ingen indkomne forslag)
8.

Valg af bestyrelse:
(bestyrelsen består af 7 personer)
.
Sekretær

- sekretær vælges for 1 år
Kim Hedegaard valgt for 1 år
Kasserer

- kasserer vælges for 2 år
Anette Melander valgt for 2 år
Ungdomsleder

- ungdomsleder vælges for 2 år
Jane Rasmussen valgt for 2 år
Seniorleder

- seniorleder vælges for 1 år
Per L.Sørensen valgt for 1 år
1 medhjælper i spilleudvalg

- medhjælper vælges for 1 år
Rudi Frederiksen valgt for 1 år
1 medhjælper i spilleudvalg

- medhjælper vælges for 1 år
René Lomholt valgt for 1 år
Derudover skal vælges:
Bestyrelsessuppleant

- bestyrelsessuppleant vælges for 1 år
Kent Kraa valgt for 1 år
Revisor

- revisor vælges for 1 år
Majbritt Christensen valgt for 1 år
Revisorsuppleant

- revisorsuppleant vælges for 1 år
Harty Sørensen valgt for 1 år
9.
Evt.

se den nye bestyrelse her