Ravnsborg Bowlingklub
afholdt torsdag d. 22 marts 2007 ekstraordinær generalforsamling

Der var 34 fremmødte medlemmer og det hele "var klaret" på 30 min.

1. Valg af dirigent Jan Sørensen
2.

Valg af bestyrelse:

Formand valgt for 1 år Per Sørensen

Seniorleder valgt for 1 år Jonas Hansen

1 medhjælper til spilleudvalg valgt for 1 år Allan Pedersen

Bestyrelsessuppleant valgt for 1 år Lasse Novak

3.
Evt.