Ravnsborg Bowlingklub
afholdt torsdag d. 2 marts 2006 ordinær generalforsamling

Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent - Niels Erik
2. Formandens beretning - vedtaget
3. Seniorlederens beretning - vedtaget
4. Ungdomslederens beretning - vedtaget
5. Regnskab - vedtaget
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag - ingen indkommet
8.

Valg af bestyrelse:
(bestyrelsen består af 7 personer)
.
Formand valgt for 2 år Susan Nielsen
Sekretær valgt for 2 år Kim Hedegaard
Kasserer valgt for 1 år Anette Melander
Ungdomsleder vælges på ulige år Per Sørensen (ikke på valg i 2006)
Seniorleder valgt for 1 år
Bo Jarlstrøm
1 medhjælper i spilleudvalg valgt for 1 år
René Lomholt
1 medhjælper i spilleudvalg valgt for 1 år
Rikke Qwist
Derudover skal vælges:
Bestyrelsessuppleant valgt for 1 år vacant
Revisor valgt for 1 år Harty Sørensen
Revisorsuppleant valgt for 1 år Majbritt Christensen
9.
Evt.