Ravnsborg Bowlingklub
har torsdag d. 10 marts 2005 afholdt generalforsamling

Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent (René Lomholt)
2. Formandens beretning- vedtaget
3. Seniorlederens beretning- vedtaget
4. Ungdomslederens beretning- vedtaget
5. Regnskab- vedtaget
6. Fastsættelse af kontingent- uændret
7. Indkomne forslag- ingen
8.

Valg af bestyrelse
Kasserer Anette Melander valgt for 1 år
Ungdomsleder Per Sørensen valgt for 2 år (der SKAL findes medhjælpere)
Seniorleder Jane Rasmussen valgt for 1 år
1 medhjælper i spilleudvalg Jan Dideriksen valgt for 1 år
1 medhjælper i spilleudvalg Rikke Qwist
valgt for 1 år
Bestyrelsessuppleant René Lomholt
valgt for 1 år
Revisor Harty Sørensen
valgt for 1 år
Revisorsuppleant Majbrit Christensen valgt for 1 år
9.
Evt.