Ravnsborg Bowlingklub
har torsdag d. 18 marts 2004 afholdt generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning- vedtaget
3. Seniorlederens beretning- vedtaget
4. Ungdomslederens beretning- vedtaget
5. Regnskab- vedtaget
6. Fastsættelse af kontingent- uændret
7.
Indkomne forslag - ingen
8.

Valg af bestyrelse
Formand Niels E. Nielsen valgt for 2 år
Sekretær Kristina Nielsen valgt for 2 år
Seniorleder Jane Rasmussen valgt for 1 år
1 medhjælper i spilleudvalg Kent Kraa valgt for 1 år
1 medhjælper i spilleudvalg Jan Dideriksen
valgt for 1 år
Bestyrelsessuppleant René Lomholt
valgt for 1 år
Revisor Harty Sørensen
valgt for 1 år
Revisorsuppleant Majbrit Christensen valgt for 1 år
9. evt. (herunder Køge Masters)