Ravnsborg Bowlingklub
har torsdag d. 20 marts 2003 afholdt generalforsamling
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning- vedtaget
3. Seniorlederens beretning- vedtaget
4. Ungdomslederens beretning- vedtaget
5. Regnskab- vedtaget
6. Fastsættelse af kontingent- uændret
7.


Indkomne forslag.
(bestyrelsen havde 2 ændringsforslag til lovene, som begge blev vedtaget)
se redigerede vedtægter
8.
Valg af bestyrelse
For punktet valg gælder:
Bestyrelsen skal bestå af 7 nemlig :
1. Formand vælges på lige år ikke valg før 2004
2. Sekretær vælges på lige år ikke valg før 2004
3. Kasserer vælges på ulige år
Anette valgt for 2 år
4. Ungdomsleder vælges på ulige år
Per S. valgt for 2 år
5. Seniorleder vælges hvert år
René valgt for 1 år
6. 2 medhjælpere i spilleudvalg vælges hvert år Vibeke og Allan valgt for 1 år
7. Bestyrelsessuppleant vælges hvert år Kim H. valgt for 1 år
8. Revisor vælges hvert år Harty valgt for 1 år
9. Revisorsuppleant vælges hvert år Majbrit valgt for 1 år
9. evt.