Ravnsborg Bowlingklub
- har Tirsdag den 25/6-2002 afholdt generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. - Henrik

 2. Formandens beretning - vedtaget

 3. Seniorlederens beretning - vedtaget

 4. Ungdomslederens beretning - vedtaget

 5. Regnskab - vedtaget

 6. Fastsættelse af kontingent - uændret

 7. Indkomne forslag.
  (bestyrelsen havde ændringsforslag til lovene, som alle blev vedtaget)
  se redigerede vedtægter

 8. Valg af bestyrelse.
  1. formand for 2år Niels Erik Nielsen
  2. seniorleder for 1år René Lomholt
  3. sekretær for 2år Pia Hasseldam
  4. spilleudvalg for 1år Vibeke Vestergaard og Allan Pedersen
  5. bestyrelsessupp for 1år Christian Nagel
  6. revisor for 1år Harty Sørensen
  7. revisorsuppleant for 1år Majbrit Christensen

 9. Evt ....
  (Herunder blev den ny spilletrøje valgt)