LIGA Damer
2019-2020

Stilling d.
program bowlingportalen
stillingen bowlingportalen

Valgte profiler kan ses her

LIGA damer 2019-2020
Dato Sted Kamp Resultat Personlige scorer Profil
21/09 kl.12.00 Køge Ravnsborg-Stars and Strikes . .
.
Melbourne 37
22/09 kl.09.00 Køge Ravnsborg-Brasilia . .
.
Melbourne 37
19/10 kl.12.00 Køge Ravnsborg-Stenhuset . .
.
.
20/10 kl.09.00 Køge Ravnsborg-Enghaven . .
.
.
23/11 kl.14.30 Kolding Trekanten-Ravnsborg . .
.
.
24/11 kl.12.00 Køge Ravnsborg-SAS .
.
.
.
14/12 kl.12.00 Køge Ravnsborg-Center . .
.
.
. kl. Ravnsborg . .
.
.
. kl. Ravnsborg .
.
.
.
. kl. Ravnsborg .
.
.
.
. kl. Ravnsborg .
.
.
.
. kl. Ravnsborg .
.
.
.
. kl. Ravnsborg . .
.
.
. kl. Ravnsborg .
.
.
.
. Slutspil Ravnsborg .
.
.
.