1059 på 4 serier

Jacob Hansen 16 år og Ynglingespiller i Ravnsborg imponerer igen.
Ganske vist var det "bare træning" og en almindelig klubaften i Ravnsborg,
men gårsdagens resultat er simpelthen imponerende....se blot her:

Serieforløb 296 - 268 - 274 - 221 = ialt 1059 og et snit på 264,7

På 2 serier havde Jacob slået den danske seniorrekord med 7 kegler og
På 4 serier havde Jacob slået den danske seniorrekord med 24 kegler,
hvis det altså havde været snittællende.


Nu vil nogle sikkert tænke: "det må have været nemme baner" o.s.v.-o.s.v.
- men det kan nævnes, at samtlige Ravnsborg's seniorer trænede også.
Her havde de bedste bare ca. 50 over par....!
Hvis man kan bruge det som en slags målestok.......