Ravnsborg Bowlingklub
afholdt torsdag d. 6 marts 2008 kl. 20.30 ordinær generalforsamling i Køge bowling center

Der mødte 22 medlemmer op....tak til dem der kom,
men også meget skuffende at ca 40 senior medlemmer IKKE gad deltage...!
Generalforsamlingen tog ca 1 time og så var alle poster besat.

Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent (var Allan Bryde)
2. Formandens beretning (godkendt)
3. Seniorlederens beretning (godkendt)
4. Ungdomslederens beretning (godkendt)
5. Regnskab (godkendt)
6. Fastsættelse af kontingent (uændret)
7. Indkomne forslag (2 forslag, heraf blev 1 godkendt)
8.

Valg af bestyrelse:
(bestyrelsen består af 7 personer)
.
Formand

- formand vælges for 2 år
Per Sørensen genvalgt for 2 år
Sekretær

- sekretær vælges for 2 år
Claus Sørensen valgt for 2 år
Seniorleder

- seniorleder vælges for 1 år
Rudi Frederiksen valgt for 1 år
1 medhjælper i spilleudvalg

- medhjælper vælges for 1 år
Bo Jarlstrøm valgt for 1 år
1 medhjælper i spilleudvalg

- medhjælper vælges for 1 år
Iben Bardino valgt for 1 år
Derudover skal vælges:
Bestyrelsessuppleant

- bestyrelsessuppleant vælges for 1 år
Jonas Hansen valgt for 1 år
Revisor

- revisor vælges for 1 år
Majbritt Christensen valgt for 1 år
Revisorsuppleant

- revisorsuppleant vælges for 1 år
Harty Sørensen valgt for 1 år
9.
Evt.

se den nye bestyrelse her