Ravnsborg Bowlingklub
afholdt torsdag d. 1 marts 2007 kl. 20.30 ordinær generalforsamling

Der mødte kun 21 medlemmer op....ikke særligt imponerende ud af 66 seniormedlemmer...!
En meget skuffende interesse der åbenbart er for den klub man er medlem af og en ringe opbakning til de mennesker der laver et stykke arbejde for at få det hele til fungere.


Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent (var Jan Sørensen)
2. Formandens beretning
3. Seniorlederens beretning
4. Ungdomslederens beretning
5. Regnskab (godkendt)
6. Fastsættelse af kontingent (uændret)
7. Indkomne forslag (ingen)
8.

Valg af bestyrelse:
(bestyrelsen består af 7 personer)
.
Formand

formand vælges for 1 år
lykkedes ikke at vælge en formand
Kasserer

kasserer vælges for 2 år
Anette Melander genvalgt
Ungdomsleder

ungdomsleder vælges for 2 år
Jane Rasmussen valgt
Seniorleder

seniorleder vælges for 1 år
lykkedes ikke at vælge en seniorleder
1 medhjælper i spilleudvalg

medhjælper vælges for 1 år
Rudi Frederiksen valgt
1 medhjælper i spilleudvalg

medhjælper vælges for 1 år
lykkedes ikke at vælge en medhjælper
Derudover skal vælges:
Bestyrelsessuppleant

bestyrelsessuppleant vælges for 1 år
lykkedes ikke at vælge en suppl
Revisor

revisor vælges for 1 år
Harty Sørensen genvalgt
Revisorsuppleant

revisorsuppleant vælges for 1 år
Majbritt Christensen genvalgt
9.
Evt.